PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI BADAN KOKURIKULUM

KELAB DRAMA TAHUN 2019

Bil.       Aktiviti              Objektif

     Tarikh

 Pelaksanaan

 Kumpulan

   Sasaran

1 Pendaftaran Ahli Baru

Menyambut ahli-ahli yang 

baru dan memperkenalkan

AJK kepada ahli baru.

     26.1.2019    Semua ahli
2 Persembahan Drama ‘U’ Ke-12

Meningkatkan kemahiran

berlakon dalam

khalayak ramai.

       23.2.2019

         hingga

       24.2.2019

   Ahli yang

   ditentukan

3  

Kem Drama

 

Memberi latihan secara

dinamik kepada

ahli-ahli kelab drama

supaya meningkatkan

kemahiran berlakon

      23.3.2019    Semua ahli
4 Piala Rise Pertandingan Drama Bahasa Mandarin Sekolah-sekolah Menengah Malaysia Kali Ke -31

Meningkatakan kemahiran untuk berlakon dan memperoleh pencapaian yang cemerlang.

      2.6.2019

   Ahli yang

   ditentukan

5 Konsert Malam Aneka Ragam Sekolah Menangah Jenis Kebangsaan Heng Ee

Mempersembahkan drama

pertandingan demi

meningkatkan nama

baik sekolah

14.6.2019

hingga

15.6.2019

    Ahli yang

    ditentukan

6 Pertandingan Drama dalam Sekolah

Meningkatakan kemahiran semua ahli kelab drama untuk berlakon

16.6.2019

   Semua ahli
7 Mesyuarat Agung

Tahunan

Memilih AJK baru untuk

mengambil alih jawatan

      22.6.2019    Semua ahli